Bredbåndsstøtte 2018

Klikk for stort bildeSamferdselsdepartementet har utarbeidet nye retningslinjer i 2018 for å få støtte til utbygging av bredbånd i områder som ikke er kommersielt lønnsomme å bygge ut.

Stortinget har bevildet 149,7 mill. for dette formålet i 2018. Midlene er fordelt til alle fylkene etter en fordelingsnøkkel som baserer seg på den faktiske dekningen som er registrert i Nasjonal kommunikasjonsmyndighets (Nkom) siste dekningsundersøkelse.

Både kommunale og fylkeskommunale prosjekter kan få støtte, men det er den enkelte fylkeskommune som skal prioritere prosjekter innenfor eget fylke, og innenfor den økonomiske rammen fylket er tildelt. Fylkeskommunen sender en prioritert innstilling til Nkom, som da vil kontrollere at prosjektene er i tråd med reguleringen av statstilskudd og oppfyller de kriterier som er satt til denne ordningen.

Nordland fylkeskommuen er tildelt 19,9 mill av denne potten for 2018. Det kom inn 13 søknader fra 12 kommuner, med et samlet støttebehov på ca. 55 mill.  Den store avstanden mellom meldt behov og tilgjengelig bevilgning, gjør at det må prioriteres strengt. Nordland fylkeskommune har derfor prioritert prosjektene etter størst prosentandel husstander som har tilbud om mindre enn 10 mb/s i nedlastningshastighet i de omsøkte områdene. Dette er også i tråd med ordningens intensjon.

Følgende kommuner har fått tilskudd til prosjekter i 2018:

 

Grane kommune :     3 mill

Vefsn kommune :     4,9 mill

Hemnes kommune:   4,31 mill

Leirfjord kommune : 4,35 mill

Saltdal kommune :    3,42 mill