By- og regionsenterpolitikk

By- og regionsenterpolitikk for Nordland

I desember 2016 vedtok Nordland fylkesting en regional plan for by- og regionsenterpolitikk. Nå arbeider fylkeskommunen og de ti regionsenterkommunene med å følge opp planen i praksis. 

Det er ti byer og tettsteder i Nordland som i henhold til Fylkesplan for Nordland har status som regionsentra: Brønnøysund, Sandnessjøen, Mosjøen, Mo i Rana, Fauske, Bodø, Narvik, Leknes, Svolvær og Sortland. Den regionale planen har som mål styrke byenes vekstkraft og attraktivitet. Oppfølgingen av tiltakene i handlingsprogrammet er godt i gang. Det er blant annet bevilget midler til kommunenes arbeid med byutvikling i Fauske, Sortland, Narvik og Alstahaug, gjennomført en rekke møte i kommunene, samt temamøter med politisk ledelse. Oppfølgingen av den regionale planen er lagt til grunn for byromseminar i Sandnessjøen 2016Leknes 2017Fauske 2018 og Svolvær 2019

(24.11.2015)

Som et lokalt etterspill, på bakgrunn av EUs Open Days-arrangement i Brussel tidligere i høst, arrangerte Nordland fylkeskommune formiddagsseminar om bypolitikk 19. november.

(19.11.2015)

Fylkeskommunen inviterer til seminar om bypolitikk i Bodø torsdag 19. november. Arrangementet finner sted i Stormen bibliotek (Litteratursalen) kl. 09.00-12.00.

(13.11.2015)

Tirsdag 10. november møtte fylkeskommunen administrative kontakpersoner i de ti byregionkommunene for orientering om arbeidet med planprogrammet og diskusjon om prosessen videre. Onsdag 11. november møttes samrådsgruppen for planarbeidet.

Nytorget, Mo i Rana, august 2014
(09.11.2015)

10. og 11. november møtes representanter fra de ti regionsenterkommunene, for å bidra til oppstarten av den regionale planen for by- og regionsenterpolitikk i Nordland, sammen med de øvrige medlemmene i samrådsgruppen.