Framsnakket Nordlandsmodellen i KMD

Klikk for stort bildeFra møtet i KMD 21. juniFikk gode råd om hvordan Nordlandsmodellen kan bli et nasjonalt pilotprosjekt for byutvikling i mindre byer og tettsteder.

Fylkesrådet har nylig vedtatt Regional plan for by- og regionsenterpolitikk 2017-2025 som har som mål å styrke byene i Nordland som regionsentra.

Under arbeidet med planen ønsket fylkesrådet å få innspill utenfra, og opprettet derfor et faglig og politisk uavhengig råd for bypolitikk i Nordland.

Denne uken reiste fylkesråd for næring og regional utvikling, Mona Fagerås (SV), for å møte statssekretærene Bjørnar Laabak (FrP)  og Grete Ellingsen (H) i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Med seg hadde hun leder av det faglig rådet, Kristin Gustavsen, og ordførerne i Sortland, Tove Mette Bjørkmo (Ap) og Vestvågøy, Remi Solberg (Ap).

Omslaget til Sluttrapport Faglig råd for bypolitikk 2016 - Klikk for stort bildeSluttrapport fra Faglig råd for bypolitikk 2016 (PDF, 721 kB)Her presenterte råden Nordlandsmodellen og fylkeskommunens ønsker for det videre arbeidet. Fagerås fikk god støtte fra kommunene som var med. De kunne vise til behovet for å komme fra gode råd til handling, og at Nordlandmodellen ga et svar på hvordan dette kunne gjøres.

- Vi ønsker at Nordlandsmodellen skal bli et pilotprosjekt for norske småbyer. Da trenger vi å ha staten med på laget, blant annet gjennom medfinansiering.

- Ingen løfter om midler ble gitt over bordet, og det har vi forståelse for. Men statssekretærene viste stor interesse for prosjektet, og vi fikk gode signaler og nyttige tips til hvordan vi skal gå videre, sier Mona Fagerås.

Les mer om Nordlandsmodellen: https://www.nfk.no/tjenester/regional-utvikling/by-og-regionsenterpolitikk/faglig-rad-for-bypolitikk-i-nordland/