Har du uttalt deg til planprogrammet til Regional plan for by- og regionsenterpolitikk?

HøringsfrisKlikk for stort bildeten går ut fredag 11. september. Har du enda ikke gitt din uttalelse, begynner det å haste.

Regional plan for by- og regionsenterpolitikk skal være et verktøy i arbeidet med regional utvikling gjennom å styrke de 10 byene som i fylkesplanen er pekt ut til ha å regionale funksjoner: Bodø, Fauske, Mo i Rana, Mosjøen, Brønnøysund, Sandnessjøen, Leknes, Svolvær, Sortland og Narvik. Planprogrammet skisserer formål med planen, organisering, fremdriftsplan og utredningsbehov i planarbeidet.

 

Planprogram (DOCX, 2 MB)

 

Planarbeidet skal ta tak i noen felles problemstillinger som må løses på ulike måter:

  • Hvordan kan vi utvikle byene som sentra for næringsutvikling og vekst?
  • Hvordan kan vi utvikle byene som gode og attraktive steder å bo og leve?
  • Hvordan kan vi styrke byenes samarbeid med sitt omland?
  • Hvordan kan vi skape større regioner gjennom bedre infrastruktur og kollektivløsninger?
  • Hvordan kan vi skape felles forståelse og kunnskap om byutvikling i Nordland?

Arbeidet med regional plan innrettes gjennom de fire utviklingsområdene vekstkraft, attraktivitet, regionforstørring og by/omland. I tillegg skal det lages en felles overbygning for å utvikle kunnskap om byutvikling i Nordland. Planen skal også inkludere et handlingsprogram med tiltak.

 

Offentlig ettersyn

I høringen bes det om tilbakemeldinger på: 

  • er formålet med planarbeidet tilstrekkelig beskrevet
  • dekker beskrivelsen av de fire temaområdene de viktigste feltene for utforming av en byspesifikk satsing / er tilnærmingen tilstrekkelig spisset
  • innspill på behov for ny kunnskap, herunder forsknings- og utredningsbehov
  • kommentarer til organisering, prosess og medvirkning

 

Ny prosjektleder ansatt

Cathrine Grasdal er tilsatt som ny prosjektleder for by- og regionsenterpolitikken. Hun begynte i stillingen den 27. august. Eventuelle spørsmål kan rettes til plansjef Greta Johansen (tlf 75 65 03 22/e-post greta.johansen@nfk.no), eller prosjektleder Cathrine Grasdal (tlf 75 65 03 23/e-post catgra@nfk.no).