Innbyggerne trives i Svolvær

Klikk for stort bildeKonklusjonen fra innbyggerundersøkelsen som ble gjort i forkant av byromseminaret i Svolvær i år er klar: Svolvær er en by med mange positive kvaliteter som det bør bygges videre på. En slik kartlegging av innbyggernes forståelse av eget sted kan være aktuell også for flere kommuner i Nordland i forbindelse med oppstart av planprosesser og stedsutvikling. 

Kunnskapsgrunnlag for byutvikling

Undersøkelsen ble planlagt og utført av Leva Urban Design på oppdrag av Vågan næringsforening og Vågan kommune. Målet med undersøkelsen er å gi et kunnskapsgrunnlag for det videre arbeidet med å utvikle Svolværs attraksjonsverdi. Innbyggerundersøkelsen ble et viktig grunnlag for diskusjonen under byromseminaret 2. og 3. mai i år som hadde som tema utvikling av byer og tettsteder med stedets identitet som ressurs. 

Klikk for stort bildeHva kjennetegner Svolvær?Resultater fra undersøkelsen 

Undersøkelsen avdekker sterk tilhørighet og trivsel blant innbyggerne som har tilgang til et rikt mangfold av sosial og kulturelle aktiviteter. Bruken av byen er dominert av dagligvarehandel og opphold i sentrum. Naturlandskap og urbane kvaliteter trekkes fram som positivt. Kartleggingen av verdifulle steder viser hvilke områder i byen som verdsettes, blant annet gjennom tilknytningen til historiske områder og landskapet som omkranser byen. Undersøkelsen avdekker videre positive holdninger til utvikling og økt tilbud i sentrum. Av det som er kartlagt som mindre positivt er vedlikehold av gater og byrom, samt byggehøyder. Behovet for ikke-kommersielle møtesteder trekkes fram, samt bedre parkering i sentrum. Et gjennomgående ønske er å bygge videre på et urbant sentrum med fokus på 'grønn mobilitet', og behov for å utvikle både turistnæring og fiskeri.