Rapporten fra byromseminaret på Fauske er klar

Klikk for stort bildeHer finner vi en skattekiste med gode innspill og konkrete forslag til hva som skal til for å gjøre Fauske sentrum til et enda bedre sted å bo og besøke! 

Seminarrapporten finner du her  (PDF, 15 MB)

I oktober møtte nærmere 100 personer på Fauske hotell til byromseminar med temaet "Det gode liv i sentrum". Etter en dag med innlegg og diskusjon om sentrumsutvikling, møtte 70 opp til workshop dagen etter med Fauske sentrum som case.

Byromseminaret var gjennomført i samarbeid mellom Nordland fylkeskommune, Fauske kommune og Fauske næringsforum. På oppdrag fra Nordland fylkeskommune, utarbeidet LEVA Urban Design både opplegg for workshop og rapport fra byromseminaret som helhet. 

Rapporten oppsummerer politiske og faglige innlegg, samt paneldiskusjonen, fra seminardagen 17. oktober. Deretter får vi en innføring i forarbeidet til workshopen som var med å legge grunnlag for valg av metoder og tilnærming. En viktig del av dette forarbeidet var innbyggerundersøkelsen som ble gjennomført på oppdrag fra Fauske næringsforum. Blant annet kom det frem hvordan innbyggerne opplever konkrete områder og målpunkter i sentrum. 

Klikk for stort bildeInnspillene fra innbyggerundersøkelsen la også grunnlag for et særlig fokus på ungdom i Fauske. Hvordan opplever ungdom sitt sted? Hva skal til for å inkludere ungdom i by- og stedsutviklingen?  

I rapporten finner vi klare anbefalinger for hvordan rapporten bør følges opp videre. Blant annet mener LEVA at mange strakstiltak har potensiale for å iverksettes allerede våren 2019. Dessuten anbefaler kommunen å følge opp involvering av engasjert ungdom og ta resultatene fra innbyggerundersøkelsen og workshopen videre i dialogen med Fauskes innbyggere.