Studerer byene i Nordland som innovasjonssentra

Klikk for stort bilde Terje Rakke

Hva gir kreativ og nyskapende utvikling i byene i Nordland?

NIBR skal studere byene i Nordland

Nordland fylkeskommune har gitt Norsk Institutt for By- og Regionforskning (NIBR) i oppdrag å analysere ti av byene i Nordland som sentre for innovasjon. NIBR skal se på byenes kjennetegn, og de muligheter og barrierer som preger de enkelte byene. Dette skal gi et felles kunnskapsgrunnlag for å diskutere og utvikle byene som robuste innovasjonssentre som del av en felles bypolitikk i Nordland. Kunnskapsgrunnlaget skal også bidra til separate strategier som tar utgangspunkt i lokale forhold og de styrker og utfordringer som hver enkelt by har.

 

Oppdraget er todelt

NIBR skal gjennomføre et todelt oppdrag.

  • For det første gjøres en undersøkelse av foreliggende statistikk om karakteristika og endringer i bransjesammensetting, byenes kjennetegn når det gjelder innovasjonstakt, kompetanse/ rekruttering og tilskudd, samt analyse av arbeidsstyrkens sammensetting.
  • For det andre undersøker NIBR hvordan byene tilrettelegger for innovasjon (forstått som nyskapende og kreative aktiviteter som bidrar til utvikling), og hvilke arenaer (forstått som konkrete miljøer, møteplasser, fora og nettverk) som finnes eller kan utvikles i de respektive byene. Prosjektet skal på denne måten diskutere hvordan ulike typer innovasjonsarenaer fungerer og vurdere byenes potensial for å utvikle arenaer som støtter opp om kreative og innovative prosesser.

 

Innspill til by- og regionsenterpolitikk i Nordland

Analysen skal brukes som et felles kunnskapsgrunnlag i byene i Nordland i arbeidet med regional plan for by- og regionsenterpolitikken. Prosjektet har som mål både å bidra til gode og spennende lokale og regionale prosesser der byenes utvikling koples sammen med kreative og innovasjonsbaserte potensialer. Et teoretisk mål er i tillegg å få innsikt i hvilke spesifikke kjennetegn og behov små- og mellomstore byer har, for derigjennom å bedre kunne forstå og forklare dynamikken som leder til byers utvikling.   

 

Les mer om prosjektet i NIBRs prosjektbeskrivelse her. (DOCX, 21 kB)

 

Kontaktperson hos NIBR er Guri- Mette Vestby. E-post: guri-mette.vestby@nibr.no