Èn million kroner til Sandnessjøen

Klikk for stort bildeSandnessjøenFylkesrådet ønsker å styrke Sandnessjøen som regionsenter og øke byens attraktivitet.

Sandnessjøen er en av ti byer i Nordland som har status som regionsenter. Gjennom et prosjekt ønsker kommunen å satse videre på byutviklingen.

- Det er gjennomført noen store investeringer i sentrum av Sandnessjøen som Kulturbadet, investeringer på fergekaien og kjøpesenter i sentrum av byen. Dette er et godt utgangspunkt for å styrke byen ytterligere som et kompakt og attraktivt regionsenter, sier fylkesråd for næring Ingelin Noresjø (KrF).

Rammer inn livet

Rapporten fra byromseminaret som ble holdt i Sandnessjøen i 2016, peker på flere muligheter til oppgradering av byrommet. Et nettverk av byrom vil være med på å skape gode og utviklende rammer for det sosiale livet, som igjen vil fremme en bærekraftig by, der gående og syklende prioriteres.

Prosjektet skal også styrke samarbeidet i regionsenteret, relevante pågående prosjekter skal ses i sammenheng med prosjektet og regionsenterets muligheter og utfordringer skal synliggjøres.

Omlandet viktig

Sandnessjøen er omgitt av mange mindre kommuner, og er den bykommunen i Nordland som har størst innpendling.

- Alstahaug kommune har gjennom flere år tatt hensyn til dette og vist at et regionalt perspektiv legges til grunn i arbeidet med utvikling av byen. Jeg er glad for at dette også løftes frem i dette prosjektet.

Byromstiltak

Prosjektet skal i løpet av november 2020 lage en strategiplan med konkrete og prioriterte tiltak, inkludert en byromsrategi. Et konkret byromstiltak velges ut og startes opp. I prosjektet skal også besøkendes behov/forventninger til regionsenteret hentes inn og bearbeides.

Les hele fylkesrådssaken