Forskning og kompetanse

 En av fylkeskommunens oppgaver er å legge til rette for forskning og utvikling i samfunnet og institusjoner.

 

 

Informasjonsmøte om nye utlysninger for Eu-forskning arrangeres 11. mai.

Det var godt oppmøte fra næringslivet da Novadis grep muligheten og inviterte til workshop i forbindelse med NHOs reiselivskonferanse Arena Nord i Bodø. Dermed har forskerne tatt seg inn på ytterligere en arena hvor næringsaktørene i reiselivet møtes.


Iverksettingen av Nordland fylkes FoU-strategi og skjer, gjennom en rekke tiltak.

  • Samarbeidsavtale med Norges Forskningsråd (2003 - 2007)
  • Næringsrettet høgskolesatsing (nhs), forskningsbasert kompetansemegling (FKM) og

VS 2010, Arena, satsing på EU'srammeprogram etc

  • Partnerskapsavtaler med Høgskolene i fylket
  • Stimuleringsordninger for å øke forskningen i Nordland
  • VRI

-Kompetanseheving -  satsing på realfag i videregående skole, høgskoletilbud og forkurs ingeniørutdanning

  • Ulike enkeltprosjekter (Interreg, forskning om entreprenørskap i skolen)
  • Forskningsløft nord
Hele FoU-strategien kan du lese her (PDF, 491 kB).

Universitetet i Nordland (UiN) er et av Nordens største fagmiljø innenfor entreprenørskap. UiN har nå ambisjoner om å videreutvikle dette fagmiljøet til å bli et fremragende forskningssenter.

Nordland fylkeskommune utlyser FoU-stimuleringsmidler som skal bidra til å mobilisere næringslivet, offentlig sektor og FoU-miljøene i Nordland til økt forskningsaktivitet.

Det skal utvikles ny strategi for arbeid med forskning og utvikling i Nordland. Startskuddet gikk med dialogmøte i Bodø 18. juni.

Nordland fylkeskommune ønsker å stimulere til vekst i kunnskapsbaserte arbeidsplasser. Det er utformet ulike ordninger som FoU-institusjoner og offentlige virksomheter lokalisert i Nordland kan søke på.

Regionale forskningsfond ble opprettet i 2010 med 7 norske fondsregioner. Nordland, Troms og Finnmark er etablert som en fondsregion.