EU-forskning i Bodø

Informasjonsmøte om nye utlysninger for Eu-forskning arrangeres 11. mai.

I juli kommer det mange nye utlysninger i EUs 7RP. I samarbeid med Universitetet i Nordland og Innovasjon Norge inviterer Forskningsrådet til en dag med fyldig informasjon.

Internasjonalt samarbeid er viktig for norsk forskning, og deltakelse i EUs rammeprogram har høy prioritet. Deltakelse gir verdifull kunnskap, forskernettverk og finansiering.

Norske forskere som deltar i EU-forskningen sikrer Norge verdifull tilgang på resultater og kunnskap. Veien frem til forskningsresultatene går gjennom samarbeid på tvers av faglig og nasjonale grenser.

Forskere som lykkes med sine EU-søknader fremhever verdien av å være en del av et internasjonalt forskernettverk.

Program og påmelding (frist 9. mai)

Sted: Universitetet i Nordland, Bodø

Dato: 11.05.2011

Kl: 10:00 til 15:00