Forskerinnrykk på Arena Nord

Det var godt oppmøte fra næringslivet da Novadis grep muligheten og inviterte til workshop i forbindelse med NHOs reiselivskonferanse Arena Nord i Bodø. Dermed har forskerne tatt seg inn på ytterligere en arena hvor næringsaktørene i reiselivet møtes.


Les mer om tenkeloftet på Novadis.no.

Neste tenkeloft er lagt til Nord-Norsk Opplevelseskonferanse.