Første søknadsfrist på FoU-stimuleringsmidlene nærmer seg

Klikk for stort bildeNordland fylkeskommune utlyser FoU-stimuleringsmidler som skal bidra til å mobilisere næringslivet, offentlig sektor og FoU-miljøene i Nordland til økt forskningsaktivitet.

Søknadsfristene til ordningen vil for 2016 være 1. mars og 15. september, med unntak av virkemidlene som har løpende søknadsfrist.

 

Tematisk skal prosjektene ta utgangspunkt i forsknings- og utviklingsbehov i næringsliv og offentlig sektor i Nordland.

 

Følgende virkemidler utlyses for 2016:

  • Tiltak for etablering av forsknings- og innovasjonssentra i Nordland
  • Mobilisering og prosjektutvikling til nasjonale forskningsprogram
  • Mobilisering og posisjonering til deltakelse i internasjonale forsknings- og innovasjonsprogram (løpende søknadsfrist)
  • Forskningsformidling
  • Dialogmetoder, møteplasser og læringsarenaer (løpende søknadsfrist)

Se utlysningstekst for de ulike virkemidlene