FoU-strategien

Iverksettingen av Nordland fylkes FoU-strategi og skjer, gjennom en rekke tiltak.

  • Samarbeidsavtale med Norges Forskningsråd (2003 - 2007)
  • Næringsrettet høgskolesatsing (nhs), forskningsbasert kompetansemegling (FKM) og

VS 2010, Arena, satsing på EU'srammeprogram etc

  • Partnerskapsavtaler med Høgskolene i fylket
  • Stimuleringsordninger for å øke forskningen i Nordland
  • VRI

-Kompetanseheving -  satsing på realfag i videregående skole, høgskoletilbud og forkurs ingeniørutdanning

  • Ulike enkeltprosjekter (Interreg, forskning om entreprenørskap i skolen)
  • Forskningsløft nord
Hele FoU-strategien kan du lese her (PDF, 491 kB).