Fremragende forskning innenfor entreprenørskap

Klikk for stort bilde Tommy Andreassen Universitetet i Nordland (UiN) er et av Nordens største fagmiljø innenfor entreprenørskap. UiN har nå ambisjoner om å videreutvikle dette fagmiljøet til å bli et fremragende forskningssenter.

Nordens største forskningsmiljø innenfor entreprenørskap

Handelshøgskolen ved Universitetet i Nordland (UiN) har et av de største fagmiljøene innen innovasjon og entreprenørskap i Norden. Totalt er 6 professorer, 5 førsteamanuensiser, 2 postdoktorer, 10 stipendiater og 7 gjesteprofessorer tilknyttet dette miljøet. Forskningsmiljøet har flere ganger blitt vurdert som det fremste fagmiljøet i Norge innen entreprenørskap.

 

Forskningstema ved UiN

Sentrale forskningsaktiviteter er blant annet oppstart og utvikling av teknologibedrifter, teknologioverføring mellom universitet og næringsliv, entreprenørskap innen turisme og innovasjon i offentlig sektor.

 

Vil bli "Senter for fremragende forskning (SFF)"

UiN har nå ambisjoner om å videreutvikle fagmiljøet til å bli et internasjonalt fremragende forskningsmiljø med ambisjoner om å flytte den internasjonale forskningsfronten. En langsiktig strategi om å skape et slikt internasjonalt ledende forskningsmiljø er nylig vedtatt av UiN, noe som innebærer at Handelshøgskolen til høsten vil søke om å få tildelt et «Senter for Fremragende Forsking» (SFF) ved neste frist i Norges forskingsråd. SFF er Forskningsrådets meste prestisjefylte virkemiddel innen grunnforskning. Dette arbeides ledes av Professorene Gry Alsos, Tommy Clausen og Einar Rasmussen og vil blant annet bygge på deres nylig innsendt søknad til Forskningsrådets Toppforsk program.

Klikk for stort bildeGry Alsos

Klikk for stort bildeEinar Rasmussen

Klikk for stort bildeTommy Claussen

 

 

 

 

Fylkesrådet i Nordland bidrar til å realisere ambisjonene ved å delfinansiere utvikling og forsterking av dette fagmiljøet ved UiN. Les saksinnstillingen fra fylkesrådet her.