Ny FoU-strategi

Det skal utvikles ny strategi for arbeid med forskning og utvikling i Nordland. Startskuddet gikk med dialogmøte i Bodø 18. juni.

Det er viktig at FoU strategien utvikles i en prosess sammen med forsknings- og utdanningsmiljøene i fylket.

Vel 45 deltagere fra store og små miljø i Nordland tyder på stor interesse for arbeidet, og at det er grunnlag for et godt videre samarbeid.

Med invitasjonen til møtet ble det sendt ut et innspillsnotat (PDF, 250 kB) som både sier noe om status og grunnlaget for det videre arbeidet. Den videre prosessen vil både omfatte regionale dialogmøter og et nytt fellesmøte i løpet av høsten. Et ferdig utkast til strategi skal behandles i Fylkestinget i februar 2013.

Presentasjoner fra møtet:
Velkommen ved Fylkesråd for Næring Arve Knutsen (PDF, 389 kB)
FoU-strategier for Nordland/Nord Norge ved Kåre Ottem, Nordland fylkeskommune (PDF, 2 MB)
Evalueringen av FoU-strategien i Nordland ved Jon P. Knutsen Oxford Research (PDF, 682 kB)
Handlingsrommet for en fylkesstrategi for forskning, ved Eivind Sommerseth, Norges Forskningsråd (PDF, 257 kB)