Ny søknadsfrist

Nordland fylkeskommune ønsker å stimulere til vekst i kunnskapsbaserte arbeidsplasser. Det er utformet ulike ordninger som FoU-institusjoner og offentlige virksomheter lokalisert i Nordland kan søke på.

  • Premiering av doktorgrader i institusjoner og kunnskapsmiljøer.
  • Stimulering til økt deltakelse på nasjonale og internasjonale forskningsprogrammer.
  • Ordning som skal stimulere til økt samarbeid mellom forskningsinstitusjoner og mellom forskningsinstitusjoner og arbeidslivet. Nettverkstiltak for å øke rekrutteringen av kvinner til phd.utdanning eller forskerstillinger prioriteres.
  • Κompetansemegling / tidlig FoU-støtte
  • Det gis tilskudd til institusjoner som samarbeider med bedrifter gjennom Skattefunn og Brukerstyrte forskningsprosjekter (BIP).

Søknadsfrist: 10. september 2012

Fylkeskommunen har gått over til elektronisk søknadssystem.
For etablering av søknad og mer informasjon gå inn på:
https://regionalforvaltning.no/Startside/Velkommen.aspx?

Les mer på www.nfk.no eller ta kontakt med avdeling for næring og regional
utvikling, Kåre Ottem 75 65 03 29 eller Karin Kristensen 75 65 03 28.