Nye 20 millioner er fordelt til forskning i Nord-Norge

Styret i fondsregion Nord-Norge vedtok nylig handlingsplan og utlysning av forskningsmidler for 2011. Samtidig behdlet styret de 31 søknadne som kom inn til det regionale forskningsfondets 2. utlysning ti 2010. Les mer om fordelingen på det regionale forskningsfondets hjemmesider.