Regionale forskningsfond

Regionale forskningsfond ble opprettet i 2010 med 7 norske fondsregioner. Nordland, Troms og Finnmark er etablert som en fondsregion.   

Fondene skal arbeide ut fra felles strategiske føringer som fylkene er blitt enige om.

Et eget styre, med representarer fra fylkene og staten, hvor fylkene har  flertallsrepresentasjon, skal ha ansvaret for forvaltning fondet. Det skal opprettes et eget sekretariat som skal ha ansvaret for den administrative tilretteleggingen av fondet.