Smart 4H - Forslag til Smart Spesialisering for Nordland

Klikk for stort bildeSmelteovn Rita Bogholm Engen Økonomien i Nordland er mer konkurransedyktig enn den norske økonomien når vi holder olje og gass utenfor. 

Det sier en forskergruppe ved Nordlandsforskning i en ny rapport om innovasjonspotensialet i Nordland.

I Nordland er industri, marin sektor og reiseliv næringer som er internasjonalt konkurransedyktige og utgjør kjernen i økonomien. I tillegg er det en framvoksende leverandørindustri i fylket som både leverer i regionen og som har betydelig egeneksport.

I rapporten påpekes det at det er viktig å jobbe for et mer variert næringsliv for på sikt å være konkurransedyktig. Erfaring viser at samarbeid mellom næringslivet, offentlige aktører og kunnskapsinstitusjoner, samt samfunnet for øvrig, er sentralt for konkurranseevnen til bedriftene. Rapporten har derfor studert ”gapene” i forventninger mellom de ulike aktørene i Nordland og foreslår tiltak til å redusere gapene.

Det gis en rekke anbefalinger:

Det må satses på:

- De spesialiserte kjernenæringene i Nordland (industri, marin og reiseliv)

- Leverandørindustrien

- Legge til rette for entreprenørielle oppdagelser.


Dette kan gjøres ved blant annet:

- Mer nærings- og yrkesfaglig utdanning og forskning

- Bygg opp innovasjonssentra med forskning i nærheten til bedriftene.

- Styrk arbeidet med leverandørnettverk

- Bygge mer bærekraftig forvaltningspolitikk.

- Nordlandsforskning har gitt oss et verdifullt innspill til arbeidet med næringsutvikling i Nordland. Jeg gleder meg til å lese rapporten og til debattere anbefalingene med aktører i Nordland, sier fylkesråd for næring Arve Knutsen (KrF).Klikk for stort bildeArve Knutsen. Thor Wiggo Skille

 

 

Analysen er gjort som utgangspunkt for arbeidet med en fylkestingssak om regional innovasjonspolitikk for Nordland.

Les hele rapporten (PDF, 2 MB)eller et utfyllende engelsk sammendrag (PDF, 714 kB))