Strategi for forskning og utvikling vedtatt i fylkestinget

Klikk for stort bildeLite møte Crestock Ny strategi for forskning og utvikling (FoU) i Nordland 2013-2025 ble vedtatt på fylkestinget forrige uke. Hovedmålet er å øke FoU-aktiviteten i Nordland i næringslivet, offentlig sektor og FoU-institusjoner slik at den kommer opp på gjennomsnittet for landet i løpet av strategiperioden.

Nytt i FoU-strategien er innovasjon i offentlig sektor som nytt fokusområde, planlagt revidering av stimuleringsmidlene og deltagelse i EUs smart spesialiseringsplattform for utvikling av regionene i Europa.

Fokuset på innovasjon i offentlig sektor øker. Å utvikle innovative løsninger er avgjørende for at offentlig sektor skal opprettholde god kvalitet på sine tjenester og for å fortsatt være en samfunnsutvikler. FoU i offentlig sektor er derfor et viktig element i den nye strategien, og et viktig fokusområde for Nordlandssamfunnet framover.

For å iverksette handlinger og tiltak i den nye strategien skal retningslinjene til stimuleringsmidlene (virkemidler til forskning og utvikling i Nordland) revideres. I løpet av mai tas det sikte på å lyse ut stimuleringsmidlene med søknadsfrist 15.september. Det vil bare bli en utlysning til stimuleringsmidlene i 2013.

Nettverk og samhandling er den viktigste strategien for å styrke og utvikle næringer, institusjoner og fagmiljøer. Fylkestinget er derfor positive til Nordlands innmelding i EUs plattform for utvikling av regional forskning og innovasjon. Her vil Nordland få mulighet til å delta på læringsarenaer, samt knytte nødvendige nettverk i Europa. Dette blir spesielt viktig i arbeidet med å hente midler fra EUs 8. rammeprogram for forskning, Horizon 2020.