Hemnesberget får midler til stedsutvikling

Klikk for stort bildeSvein Eggesvik Susanne Forsland Hemnes kommune får 600 000 kroner fra fylkesrådet i stedsutviklingsmidler på Hemnesberget.

- Tiltaket vil bidra til et attraktivt offentlig uterom som er universelt utformet så langt det er mulig. Uterommet, som befolkningen skal nyte godt av hele året, kan også benyttes som kulturarena, sier fylkesråd for samferdsel Svein Eggesvik (Sp).

Tydelig identitet

Eggesvik forteller at Hemnesberget egentlig faller utenfor kriteriene for geografisk plassering i Strategi for stedsutvikling, siden der verken er regionsenter eller administrativt sentrum i kommunen.

- Samtidig har Hemnesberget en tydelig identitet knyttet til stedets historiske posisjon som knutepunkt for transport, handel og kultur på Helgeland. Det arrangeres to årlige festivaler som bidrar til å gi stedet en regional betydning. Dette har bidratt til at vi likevel har prioritert Hemnesberget når stedsutviklingsmidlene deles ut for 2019, sier Eggesvik.

Vil skape trivsel

Gjennom tilskuddsordningen for stedsutvikling ønsker Nordland fylkeskommune å bidra til at byer og tettsteder styrker sin attraktivitet for befolkning, bedrifter og tilreisende gjennom opparbeiding av velfungerende og trivselsfremmende offentlige uterom. Attraktive uterom som er tilrettelagt for alle, er arenaer for opplevelse av fellesskap og stedsidentitet, og gir gode rammebetingelser for en sentrumsutvikling med handel, kultur og service.

Seks millioner samlet

Fylkesrådet bevilger tilskudd til stedsutvikling til prosjekter som er i henhold til prioriterte satsningsområder i Strategi for stedsutvikling. Den samlede tilskuddsrammen er på seks millioner kroner.

Klikk for stort bildeTorggata Hemnesberget Erik Veigård