Europeisk samarbeid

Nordland fylkeskommune er medlem av to organisasjoner for samarbeid mellom regioner i Europa

- AER og CPMR. Målsettingen er å påvirke europeisk politikk i saker av interesse for Nordland og

legge til rette for økt deltakelse i utviklingsprogram og prosjekter som er til nytte for vårt fylke.

Man deltar i disse europeiske nettverk både ut fra en langsiktig strategi og ut fra et kortsiktig mål

om å drive lobbyarbeid i konkrete saker eller iverksette prosjekter.


- I CPMR er Nfk særlig opptatt av tema knyttet til transport øst-vest og mot sentraleuropa, ikke minst ut fra næringslivets behov om å få produktene raskt og effektivt ut på markedene, med blikk på miljø og økonomi

-I AER er Nfk særlig opptatt av tema knyttet til ungdom, kultur og utdanning, men også til økonomi og miljø. 


 

AER- Assembly of European Regions

Assembly of European regions (AER) (www.aer.eu) ble etablert i 1985. Organisasjonen består av 250 regioner fra 33 land, samt 14 interregionale sammenslutninger. Det er 7 medlemsfylker fra Norge. Nordland har vært medlem siden 1998. AER er en politisk 

aer.jpg - Klikk for stort bilde interesseorganisasjon og en europeisk arena for regionale myndigheter i hele Europa.  AER har kontor i Brussel og i Strasbourg. Fylkestinget vedtok i sak 111/11 at medlemmer til AER’s organer skal velges av fylkestinget.  Fylkesordfører Sonja A. Steen ble i 2013 valgt inn i den politiske ledelse og  til president for komite 3 (av 3) i  AER:  Komiteen for utdanning, kultur og ungdom, samt internasjonalt samarbeid. Den nye strategien fra 2013 legger mer vekt enn tidligere på regionalpolitisk utvikling,  med regionene og de regionale  politikerne i sentrum for AERs virksomhet.

 

Av de nye temaene er

1.    et forsterket lobby-arbeid overfor EU i saker hvor regionene har vesentlige interesser av,

2.    etablering av konkrete arbeidsgrupper for å knytte nettverk, finne ut hva som er beste praksis på et område og komme frem til de beste tiltakene,

3.    bruke AER`s medlemskap i presseklubben i Brussel som en av flere arenaer hvor regionene selv kan informere og påvirke i EU-sammenheng,

4.    bruke nettverket i AER til å utvikle strategiske prosjekter for finansiering for eksempel i Interreg Europa. 


 

CPMR- Conference of Peripheral and Maritime Regions

 

CPMR er en innflytelsesrik europeisk interesseorganisasjon for kystperifere regioner i Europa.crpm.jpg - Klikk for stort bilde  Konferansen av perifere og maritime regioner i Europa - CPMR – ble etablert i 1973 og er en Pan-Europeisk organisasjon med hovedsete i Renne i Frankrike. CPMR består av 150  medlemsregioner fra 28 land som til sammen representerer mer enn 200 mill innbyggere. CPMR er en sentral og vel anerkjent lobbyorganisasjon for regionale interesser i Europa og målet er å jobbe sammen for å sikre at EUs institusjoner og de nasjonale regjeringene tar hensyn til og lytter til regionenes interesser og synspunkt.

Viktige saker for CPMR er årlig lobby på  EU`s budsjett for å sikre et tilfredsstillende  nivå på de økonomiske bevilgninger i regionalpolitikken, og gi kystfylker innspill til både  samhørighetspolitikken og konkurransepolitikken. Innspillene er knyttet opp til målene om smart og grønn vekst i EU 2020 strategien, fiskeri og den maritime politikken, transport, utviklingspolitikken, landbruk og innovasjon.

 

14 medlemsfylker

Nordland er et av 14 norske medlemsfylker. Nfk har prioritert og konsentrert innsatsen i CPMR i Østersjøkommisjonen.  Næringstransporter og internasjonale transportkorridorer med god forbindelse til Nordland fylker, er hovedinteressen vår i arbeidet. Nfk deltar i transportkomiteen i Østersjøkommisjonen i CPMR.  I den forbindelse var NFK vert for generalforsamlingen i Østersjøkommisjonen i Bodø i 2013.

Nordland har her et nettverk og en organisasjon som kan brukes til påvirke og utvikle transportløsninger og til fordel for Nordland. Gjennom CPMR-nettverk har Nfk vært med på å utvikle og være deltaker i flere internasjonale prosjekter på transport hvor næringslivets transportbehov har stått i sentrum.  

Fant du det du lette etter?
Eirik  Fiva
Director of International Office
  •   +47 75 65 00 65 / +47 908 45 530

Abonner på vårt nyhetsbrev
Navn
E-post
Velg ditt abonnement
Innovasjonspolitikk
Næring og regional utvikling
Kulturminner i Nordland
Nyhetsbrev plan og miljø