Nordkalottrådet

Nordkalottrådet er det eldste grenseregionale samarbeidsorganisasjoner, initiert av Nordisk ministerråd i 1967. Medlemmer er fylkeskommunene Nordland, Troms og Finnmark i Norge, Landskapet Lappland i Finland og Norrbottens län i Sverige.

Formål:
Å inspirere til økt samhandling over grensene på Nordkalotten, blant annet gjennom å bygge ned grensehindringer som kan vanskeliggjøre samarbeidet over landegrensene.
Nordkalottrådet prioriterer multilaterale prosjekter som gjennomføres i Nordkalottområdet. Aktivitetene drives i prosjektform. For miljøspørsmål har Nordkalottrådet satt ned en nettverksgrupper:

  • Nordkalottens Miljøråd - Nordland er representert ved Fylkesmannen i Nordlands miljøvernavdeling
  • Nordkalottrådet utgir Nordkalottens nyhetsbrev fem ganger i året, med nytt fra medlemsregionene. Ledelse av Nordkalottrådet sirkulerer hvert annet år blant medlemsregionene. Nordland fylkeskommune hadde ordførerskapet i 2004 - 2006.

Det daglige sekretariatsansvaret ivaretas av Paula Mikkola, Rovaniemi.

Kontakt Nordkalottrådet:
http://www.nordkalottradet.nu/svindex.htm


Nordkalottrådets sekretær: Paula Mikkola paula.mikkola@lapinliitto.fi


Administrativ ansvarlig i Nordland: Rådgiver Zdenek Dvorak
Telefon : 75 65 03 27 /467 62 238  Epost: zdedvo@nfk.no
 

Fant du det du lette etter?

Abonner på vårt nyhetsbrev
Navn
E-post
Velg ditt abonnement
Innovasjonspolitikk
Næring og regional utvikling
Kulturminner i Nordland
Nyhetsbrev plan og miljø