Northern Sparseley Populated Areas (NSPA)

NSPA er et regionalpolitisk samarbeid mellom 14 fylker i Nord- og Øst-Finland, Nord- og Midt-Sverige og Nord-Norge. 

Den europeiske dimensjonen er viktig i Nordlands fylkeskommunes internasjonale arbeid. Sentralt i arbeidet står samarbeid med regionale partnere i Europa, målrettet innsats for å påvirke politiske prosesser innen EU med betydning for Nordland og deltakelse i Interreg og EU/EØS-programmer, blant annet ved hjelp av Nord-Norges Europakontor.

NSPA er et regionalpolitisk samarbeid mellom 14 fylker i Nord- og Øst-Finland, Nord- og Midt-Sverige og Nord-Norge. Bakgrunnen for samarbeidet er de mange felles utfordringene som regionene deler; spredt befolkning, hardt klima og lange avstander. Denne delen av Europa er også spesielt påvirket av globalisering, energiforsyning, klimaendringer og demografisk endring. Regionen har en befolkningstetthet på bare 4,9 innbyggere per kvadratkilometer, et tall som er unikt innad i den europeiske union. NSPA er stadig i dialog med EU-kommisjonen, og bidrar gjennom sitt arbeid til den pågående debatt og EUs fremtidige regionalpolitikk.

Samarbeidet ble til i Brussel, men har de siste årene blitt mer forankret i regionen. I 2009 ble den første NSPA-samlingen avholdt ved Kukkulafossen, og man besluttet her å opprette en politisk styringsgruppe med en representant fra hver region. Man ble også enige om å arrangere jevnlige NSPA-forum i hjemmeregionen. I januar 2011 var Tromsø vert for et slikt forum. I november 2014 er Bodø Vertskap.

Nettverkets målsetning er å synliggjøre, og etablere forståelse i EU for, utviklingsmuligheter og utfordringer som er karakteristiske for Europas nordligste regioner. Ved å sikre at EU tilrettelegger for videre utvikling i regionen, ønsker NSPA å yte merverdi for hele Europa.

Mer spesifikt jobber NSPA med felles høringsuttalelser, skriver såkalte ”position papers”, har jevnlig kontakt med kommisjonen og arrangerer seminarer under blant annet Open Days i Brussel.

 

Mer info får du på NSPAs nettside.
 

Fant du det du lette etter?
Eirik  Fiva
Director of International Office
  •   +47 75 65 00 65 / +47 908 45 530

Abonner på vårt nyhetsbrev
Navn
E-post
Velg ditt abonnement
Innovasjonspolitikk
Næring og regional utvikling
Kulturminner i Nordland
Nyhetsbrev plan og miljø