Nordlandskonferansen 2020 - Nye Nordland

Nordlandskonferansen 2020 - Nye Nordland - 14.-15. januar 2020 - Klikk for stort bilde Nordlandskonferansen 2020 avholdes på Scandic Havet 14. og 15. januar i Bodø og har temaet «Nye Nordland». 

Årets tema avspeiler de nye utfordringene som kommuner, fylkeskommuner og offentlig sektor står ovenfor som et resultat av blant annet regionreformen, endrede økonomiske rammebetingelser og omlegging av ansvar og oppgaver i virkemiddelapparatet.

Nordlandskonferansen 2020 ønsker å belyse disse utfordringene og muligheten som ligger i disse endringene.

Tommy Nilsen
Rådgiver reiseliv / opplevelser