Innledere 2016

SINTEF Helgeland ble etablert 1. juli 2016. 1. august startet Susanne Nævermo-Sand sitt virke som daglig leder. Hun har det siste året vært i fødselspermisjon.  Susanne har god erfaring fra forskjellige lederroller innenfor gruvenæringen og fjell- og anleggsbransjen, så som LKAB, Rana Gruber, Zinkgruvan Mining. Nævermo-Sand har siden 2012 vært styreleder i Mineralklynge Norge og tidligere styremedlem i Innovasjon Norge Nordland.

Bjørn Olsen er rektor ved Nord Universitet. Han er utdannet siviløkonom fra Handelshøgskolen i Bodø, har en master fra Brunell University i England og er dr. ingeniør fra NTNU. Han har en omfattende internasjonal forskningsproduksjon innenfor områdene entreprenørskap, innovasjon og ledelse av kunnskap, og har mottatt internasjonale priser for sitt arbeide. Han har også skrevet en rekke bøker innenfor områdene innovasjon, organisasjon, ledelse og omdømme.

Fylkesråd for utdanning i Nordland. Hild-Marit har utdannelse innen psykologi, personal- og organisasjonsfag, informasjonsledelse. Har har  jobbet i arbeidsmarkedsetaten Bodø og Nordland, og som rådgiver innen HMS/personal ved Høgskolen i Bodø, og ved personal- og organisasjonskontoret i Bodø kommune. Hun satt i Bodø bystyre for Arbeiderpartiet i perioden 2007-2007 og var nestleder og leder i i partiet fra 2007 til 2011. I 2012 ble hun fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse i Nordland, og var en periode også fylkesråd for samferdsel.

Hild-Marit Olsen er Fylkesråd for utdanning. Hun er utdannet innen psykologi, personal- og organisasjonsfag, samt informasjonsledelse. Hun har blant annet arbeidet som avdelingsleder ved Aetat og som HMS/personalrådgiver ved Høgskolen i Bodø. Hun har vært nestleder i Bodø Arbeiderparti fra 2007, partileder fra 2009. Valgt inn i bystyret i Bodø kommune i 2007.

Krister Salamonsen fra Mo i Rana jobber som postdoktor ved Handelshøgskolen UiN i Campus Helgeland. Han har en mastergrad i Energy Management (2009), og forsvarte doktorgraden 24. juni 2015. Salamonsen forsker på innovasjon og regional utvikling, og utfører undervisning og veiledning for studenter i Campus Helgeland.

Samuelsson har vært en del av destinationsorganisasjon, Kiruna Lapplands arbeide for en ”hållbar turistdestination”. Fra sitt utgangspunkt i reiselivet kommer hun inn på kommunens ambisjoner for en bærekraftig by i samband med flyttingen av Kiruna sentrum. 

Tjerand Silde (22) jobber til daglig som prosjektleder for Lær Kidsa Koding (kidsakoder.no), hvor han arbeider med å gi et tilbud til alle barn og unge i Norge om å få lære programmering. Tjerand er snart utdannet matematikker ved NTNU i Trondheim, og tidligere har han vært en del av realfagrekrutteringsprosjektene Ent3r (mentor), Vektorprogrammet (leder) og Kodeklubben Trondheim (grunnlegger & koordinator). 

Bjørn Solvang leder fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi ved UiT.

Solvang er professor innen fagområdet industriell teknologi. Som forsker har Solvang hovedsakelig jobbet med nye løsninger/teknologier/metoder knyttet  til  små-skala produksjonssystemer.  

Henrik Syse jobber i dag som seniorforsker ved PRIO (Institutt for fredsforskning), og har tidligere hatt oppdrag som leder for eierskapsgruppen ved NBIM (Norges Bank Investment Management). Han ble i 2007 valgt til Young Global Leader av World Economic Forum, og ble i 2008 valgt inn i Det Norske Akademi. I sin karriere har Henrik Syse skrevet bøkene "Natural Law, Religion, and Rights", "Rettferdig krig?», "Veier til et godt liv" og "Måtehold". Han er også sjefsredaktør for tidsskriftet Journal of military etics og har publisert et stort antall artikler innen emner som moralfilosofi, politisk filosofi og etikk i krigføring. Henrik Syse har siden januar 2015 vært medlem av Nobelkomitéen.

Agnete Tjærandsen var i mange år en kjent Nordlandsstemme i NRK, og har vært journalist i NRK Nordland og programleder i NRK Hordaland og på Marienlyst. Hun var bystyrerepresentant for Bodø Høyre allerede på 60-tallet, og gjorde i år comeback i bystyret i Bodø i en alder av 83 år. Der er hun nestleder i helse- og sosialkomitéen. I tillegg har hun mange engasjement som frivillig.