Regional analyse Nordland

Klikk for stort bildeTelemarksforsking utarbeider regionale analyser på fylkes-, kommune-, og regionsnivå. Oppdatert tall finner du her.

Telemarkforsking utarbeider en rekke regionale analyserapporter for kommuner, regioner og fylkeskommuner. Nå  er det utviklet et interaktivt rapportformat på web. Dette formatet har mange fordeler. For det første kan det legges inn interaktive grafer og tabeller. For det andre vil rapportene bli oppdatert løpende ettersom data blir tilgjengelig. Dermed vil det til enhver tid være mulig å laste ned en komplett rapport som er oppdatert med de sist tilgjengelig data.

Rapportene beskriver utviklingen i arbeidsplasser og befolkning, som deretter analyseres ved hjelp av Telemarksforskings attraktivitetsmodell. Hensikten med analysene er å komme fram til de viktigste strukturelle drivkreftene bak utviklingen. Noen steder har høyere vekst enn de strukturelle drivkreftene tilsier. Dette er steder som enten har vært attraktive for næringsliv eller attraktive for bosetting. Gjennom analysemodellen kan en beregne attraktiviteten til hvert enkelt sted. Attraktivitetsmodellen brukes også til å beregne ulike scenarier for framtidig utvikling i antall arbeidsplasser og innbyggere. Disse scenariene viser hvilket mulighetsrom det er for vekst gjennom å skape høy attraktivitet for næringsliv og bosetting på stedene. Rapportene beskriver også næringsutviklingen med hensyn til verdiskaping, produktivitet, lønnsomhet og nyetableringer.

Direkte tilgang til analysen får du ved å bruke nettleseren FireFox eller Google Chrome og lime inn følgende lenke http://regionaleanalyser.no/report . Velg Nordland.