Seminar om byutvikling og stedsidentitet i Svolvær

Klikk for stort bilde Susanne Forsland Med byromseminaret i Svolvær 2. og 3. mai setter fylkeskommunen byutvikling på agendaen for tiende år på rad, denne gangen i samarbeid med Vågan kommune og Vågan næringsforum.

Seminaret er en anledning for planleggere og fagfolk fra hele fylket til å samles for å diskutere og jobbe med temaet by- og stedsutvikling, og prøve ut nye metoder.

Stedsidentitet i byutvikling

- Nordlands byer og tettsteder skal være attraktive steder å bo, og for å sikre dette er det viktig at vi styrker Klikk for stort bildeAase Refsnes (SV) Susanne Forsland tilhørigheten til stedene vi bor, sier fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse, Aase Refsnes (SV).

–Da er det viktig at befolkningen tar en aktiv del i stedsutviklingen enten i samtale på torget, på sosiale medier eller gjennom å være inkludert i offentlige planprosesser. Hvor høyt skal vi bygge, hvor skal vi handle, og hvordan skal vi bygge byer og tettsteder som er mest mulig miljøvennlige, er alle interessante diskusjoner, mener fylkesråden og fortsetter

– Det handler også hvordan vi tar med oss byens historie med inn i fremtiden. Hvilke deler av den gamle byen eller tettstedet ønsker kommunene å ta med videre, og samtidig ivareta næringsutvikling og et godt bomiljø?

Byromseminaret har som mål å løfte disse problemstillingene gjennom et seminar med faglige innlegg og diskusjon, og med en påfølgende workshop.

Byplan Svolvær

Ikke minst er dette en anledning for byborgere, næringsliv og folkevalgte i Svolvær til å samles rundt diskusjonen om hva Svolvær skal være for sine innbyggere og besøkende i dag og i fremtiden. Timingen av seminaret er nemlig ikke tilfeldig. Samme uke vil kommunen legge fram sitt forslag til Byplan Svolvær hvor rammene settes for byens utvikling, og hvor kommunen ønsker å tilrettelegge for fortetting og vekst i sentrum.

Ordfører Eivind Holst (H) viser til at Vågan kommune vedtok ny byplan for Svolvær i mai 2012, første byplan siden Klikk for stort bildeEivind Holst (H)1925.

-Utviklingen og investeringstakten i Svolvær har økt betydelig de siste årene. Samtidig har også omsetning og tilbud i handel og reiseliv økt vesentlig. Byplan Svolvær er under revidering for å legge bedre til rette for vekst, økt bolyst og en attraktiv og urban by. Byromsseminaret vil være starten på høringen av forslag til revidert byplan, og en god anledning til å gi innspill og få mer kunnskap om byutvikling, sier Holst.

Innbyggerundersøkelse og workshop

I forkant av byromsseminaret har det blitt gjennomført en innbyggerundersøkelse i regi av Vågan Næringsforening og Vågan kommune, for å innhente svolværingenes egen oppfatning av byen og deres meninger om veien fremover. Innbyggerne i Svolvær og Kabelvåg fikk sagt sin mening gjennom undersøkelsen, med en god oppslutning med opp mot 400 gjennomførte besvarelser. 

Undersøkelsen avdekket blant annet hvordan sentrum brukes i dag, samt en omfattende kartlegging av hvilke steder som folk ser på som verdifulle og gode representanter for Svolvær som by. Resultatene tegner et bilde av en by med mange gode kvaliteter og en kompleks identitet  – en kulturell småby med urbane kvaliteter og sterk symbolsk tilknytning til fiskerihistorien og naturlandskapet rundt.

Resultatene fra denne undersøkelsen vil legges fram på seminaret 2. mai og legge grunnlag for arbeidet i workshopen 3. mai.

Seminaret 2. mai vil strømmes på fylkeskommunens nettside for byromseminaret.

Heidi Ramsvik
Off. PhD stipendiat NMBU