Tilflytting og rekruttering

Klikk for stort bilde 

Fylkestinget i Nordland vedtok i 2013 å satse på et stort Tilflyttingsprosjekt, hvor målet er 10 000 nye innvandrere i perioden 2014-2018. Nordland trenger flere innbyggere – for å styrke lokalsamfunnene og for å dekke etterspørselen etter arbeidskraft og nødvendig kompetanse. Nordland har i mange år hatt betydelig fraflytting.


Denne siden samler nyttig informasjon for prosjektets mange samarbeidspartnere.

30. september 2019 ble det arrangert rekrutteringskonferanse i Nusfjord. Nå foreligger rapporten.

7 kommuner har hatt samling med NAV og Nfk næring, Nfk utdanning, Nfk folkehelse,  karrieresentrene og Distriktssenteret og delt erfaringer om tiltak som bidrar til økt tilflytting og hvordan de legger til rette for nye innbyggere. 

Vel gjennomført sluttkonferanse for tilflyttingsprosjektet!

Se innleggene her:

Velkommen til avslutningskonferanse for Tilflyttingsprosjektet 17.-18. september.  På konferansen blir det presentert gode erfaringer og mange nye ideer, og det er spennende innledere, bl.a. Victor Normann, Aiman Shaqura, statssekretæren i kunnskapsdepartementet, Kvinnenettverket Noor, Drammen Turistforening og våre egne fylkesråder for næring og utdanning.  VI trenger flere folk i Nordland, og vi skal diskutere hvordan vil legger til rette for det.

 

Programmet finner du her (PDF, 180 kB).

 

Meld deg på www.nfk.no/om-nordland-fylkeskommune/selvbetjening/kurs-og-konferanser/