Tilflytting og rekruttering

Klikk for stort bilde 

Fylkestinget i Nordland vedtok i 2013 å satse på et stort Tilflyttingsprosjekt, hvor målet er 10 000 nye innvandrere i perioden 2014-2018. Nordland trenger flere innbyggere – for å styrke lokalsamfunnene og for å dekke etterspørselen etter arbeidskraft og nødvendig kompetanse. Nordland har i mange år hatt betydelig fraflytting.


Denne siden samler nyttig informasjon for prosjektets mange samarbeidspartnere.

Richard Sandnes har for Partnerskap Lofoten utarbeidet et strategidokument for økt tilflytting til Lofoten.
Elisabeth Bomo ved NAV EURES i Sandnessjøen kan hjelpe.
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet har mye god informasjon om innvandring.
Finnøyseminaret 15. og 16. juni 2011 i Hamarøy var en suksess.