Tilflytting og rekruttering

Klikk for stort bilde 

Fylkestinget i Nordland vedtok i 2013 å satse på et stort Tilflyttingsprosjekt, hvor målet er 10 000 nye innvandrere i perioden 2014-2018. Nordland trenger flere innbyggere – for å styrke lokalsamfunnene og for å dekke etterspørselen etter arbeidskraft og nødvendig kompetanse. Nordland har i mange år hatt betydelig fraflytting.


Denne siden samler nyttig informasjon for prosjektets mange samarbeidspartnere.

Vel gjennomført sluttkonferanse for tilflyttingsprosjektet!

Se innleggene her:

Velkommen til avslutningskonferanse for Tilflyttingsprosjektet 17.-18. september.  På konferansen blir det presentert gode erfaringer og mange nye ideer, og det er spennende innledere, bl.a. Victor Normann, Aiman Shaqura, statssekretæren i kunnskapsdepartementet, Kvinnenettverket Noor, Drammen Turistforening og våre egne fylkesråder for næring og utdanning.  VI trenger flere folk i Nordland, og vi skal diskutere hvordan vil legger til rette for det.

 

Programmet finner du her (PDF, 180 kB).

 

Meld deg på www.nfk.no/om-nordland-fylkeskommune/selvbetjening/kurs-og-konferanser/

 

Erfaringer, resultat og gode eksempler er formildet i en egen brosjyre.

 

 

Kommunene i Salten, Nordlandssykehuset og Nordland fylkeskommune deltok 10. og 11. februar på en stor migrasjonsmesse i Utrecht i Nederland.