Tilflytting og rekruttering

Klikk for stort bilde 

Fylkestinget i Nordland vedtok i 2013 å satse på et stort Tilflyttingsprosjekt, hvor målet er 10 000 nye innvandrere i perioden 2014-2018. Nordland trenger flere innbyggere – for å styrke lokalsamfunnene og for å dekke etterspørselen etter arbeidskraft og nødvendig kompetanse. Nordland har i mange år hatt betydelig fraflytting.


Denne siden samler nyttig informasjon for prosjektets mange samarbeidspartnere.

Kommunene i Salten, Nordlandssykehuset og Nordland fylkeskommune deltok 10. og 11. februar på en stor migrasjonsmesse i Utrecht i Nederland.

 

Agenda Nord Norge har nå utarbeidet rapporten "Arbeidsmarked i Nord-Norge - 5 ubalanser".

- Tilflyttingsprosjektet i Nordland er et av de beste prosjektene jeg har sett i Nord-Norge på lang tid.

 

Tilflyttingsprosjektet i Nordland har fått utarbeidet en oversikt over norskopplæring for ulike grupper innvandrere. Oversikten publiseres i brosjyreform.