Tilflytting og rekruttering

Klikk for stort bilde 

Fylkestinget i Nordland vedtok i 2013 å satse på et stort Tilflyttingsprosjekt, hvor målet er 10 000 nye innvandrere i perioden 2014-2018. Nordland trenger flere innbyggere – for å styrke lokalsamfunnene og for å dekke etterspørselen etter arbeidskraft og nødvendig kompetanse. Nordland har i mange år hatt betydelig fraflytting.


Denne siden samler nyttig informasjon for prosjektets mange samarbeidspartnere.

12. og 13. april ble det avholdt oppstartskonferanse for Integreringsprosjektet. Prosjektet er en del av Tilflyttingsprosjektet.
Kommunal- og regionaldepartementet fremhever Herøy kommune sin innsats for inkludering av tilflyttere.

Ferske tall viser at Nordland har flest innvandrere fra Sverige.

Kommuner i Nordland har fått mulighet til å melde seg på tilflyttingsprosjektet.