Hamarøy gir boligråd til andre kommuner

Klikk for stort bilde Erik Veigård Måten Hamarøy kommune har arbeidet for å få en større og mer variert boligmasse har vakt oppmerksomhet.

"Hamarøymodellen" er blitt et begrep for boligutviklere i små kommuner over det ganske land. Nå har kommunen i samarbeid med Husbanken utarbeidet en veileder til boligpolitisk handlingsplan for å helpe andre kommuner. Arbeidet med veilederen har vært gjennomført som et kompetansetilskuddsprosjekt, og det er laget en sluttrapport som beskriver arbeidet med utviklingen av veilederen i tillegg til boligpolitisk handlingsplan for Hamarøy kommune for perioden 2014-2024. Det tas her sikte på å formidle erfaringer som kan være til nytte for andre kommuner som skal utarbeide boligpolitiske handlingsplaner.

I veilederen og sluttrapporten beskrives rammene for prosjektet, herunder bakgrunn, organisering og arbeidsform. Deretter redegjøres det særskilt for fire strategiske valg som ble gjort i forbindelse med planarbeidet; valg av prosjektleder, sammensetning av arbeidsgruppe, valg av styringsgruppe og valg av planprosess.

I tillegg beskrives hovedaktivitetene i planarbeidet. Dette er definert som (1) identifisere og kartlegge, (2) finne løsninger og (3) bearbeide og ferdigstille. Hver av fasene beskrives, og det diskuteres hva som er viktige informasjonskilder og arbeidsmetoder. Avslutningsvis gis det noen forsiktige anbefalinger.

Veiledning til boligpolitisk handlingsplan (PDF, 3 MB)
Sluttrapport for boligpolitisk plan og veileder (PDF, 232 kB)