Hvilke boliger ønsker folk i distriktene?

Klikk for stort bilde Hvordan vil folk i distriktene bo, og kan distriktskommunene tilby boligtypene folk vil ha?

Og hvilke tiltak har distriktskommuner gjennomført for å få mer fart i boligbyggingen? Distriktssenteret presenterer en kartlegging av boligstrategiske tiltak som har gitt resultater. Det er Rambøll som på vegne av Distriktssenteret har dokumentert forskjellige boligstrategiske tiltak i distriktskommuner. For mindre kommuner, utenfor storbyregionene, er boligutfordringene blant annet knyttet til små, usikre og stagnerende boligmarkeder. Boliger står gjerne tomme, men er likevel ikke tilgjengelige. Andre er ikke lenger egnet til å bo i,eller det mangler utleieboliger til tilflyttere eller til ungdom på stedet. Distriktssenteret presenterer boligpolitiske tiltak og løsninger på slike utfordringer.
Alstahaug, Sørfold, Hamarøy, Herøy og Gildeskål er nordlandskommuner som er nevnt i dokumentasjonen.

Kortformheftet Boligpreferanser i distriktene (PDF, 2 MB)
Rapporten Gode eksempler på boligstrategiske tiltak i distriktene (PDF, 2 MB)