Suksess for boligprosjekt i Sørfold

Klikk for stort bildeBoligene i Smiveien på Straumen har vært lette å selge. Dahl Bygg Et boligprosjekt der Sørfold kommune har samarbeidet med Husbanken har vært en så stor suksess at kommunen allerede tenker på en fortsettelse, før dagens prosjekt er ferdig.

 I prosjektet, som spenner fra 2012 til 2015, var målsettingen å bygge inntil 24 sentrumsnære leiligheter på Straumen. De to første trinnene, med 8 leiligheter hver, hadde kommunalt tilskudd i finansieringen og ble fort fulltegnet. Beboerne i trinn I flyttet inn i august, trinn II står ferdig i mars.

- I det tredje trinnet var det ikke kommunalt tilskudd. Vi var derfor spente på mottakelsen, men også det er fulltegnet. Grunnarbeidene er påbegynt og leilighetene er klare høsten 2015, forteller kommunalsjef for teknisk/næring Kåre Isaksen.

Det er i hovedsak unge og eldre innbyggere i kommunen som kjøper seg inn i de nye leilighetene. Erfaringen viser at husene de flytter fra raskt blir fylt opp av andre. Kommunen er derfor ikke i tvil om at de nye leilighetene har avhjulpet boligmangel. Å avhjelpe boligmangel, som kan være årsak til befolkningsnedgang, var tanken bak prosjektet.

- Det er rett og slett en gedigen suksess, og vi har derfor seriøst diskutert å sette i gang et nytt prosjekt, i samarbeid med Indre Salten Boligbyggelag og Husbanken, sier Kåre Isaksen.