Erfaringsutveksling om innvandring og bosetting

Klikk for stort bilde7 kommuner har hatt samling med NAV og Nfk næring, Nfk utdanning, Nfk folkehelse,  karrieresentrene og Distriktssenteret og delt erfaringer om tiltak som bidrar til økt tilflytting og hvordan de legger til rette for nye innbyggere. 

De 7 kommunene er Nesna, Herøy, Rana, Bodø, Flakstad, Hadsel og Narvik. Disse kommunene samarbeider om å finne  nye og gode løsninger på hvordan de skal tiltrekke seg flere tilflyttere og legge til rette for at disse blir boende her. Hovedtemaet på samlingen var flyttetall og hvordan en kan endre på disse slik at flere av de som flytter til Nordland har lyst til å bli boende her lenger. Kommunene presenterte følgende prosjekter, som alle sammen bidrar til dette:

  • Narvik har som første kommune i landet etablert et eget tilflytterteam
  • Rana kommune utarbeider kommunedelplan om inkludering,  hvor mange og ulike grupper involveres.
  • Bodø kommune gjennomfører en ny modell for fagopplæring i helsefag for innvandrere sammen med Bodø   videregående skole
  • Flakstad har prosjektet «Fra sesongarbeider til Flakstadfjæring»
  • Hadsel presenterte sitt arbeid med etablereropplæring for flyktninger
  • Nesna ønsker å videreføre sitt vellykkede prosjekt med opplæring og rekruttering til landbruket
  • Herøy presenterte arbeidet i frivilligsentralen, Bolystdagene og mentorordninger.