Innlegg fra Sluttkonferansen i tilflyttingsprosjektet

Vel gjennomført sluttkonferanse for tilflyttingsprosjektet!

Se innleggene her:Klikk for stort bilde

Utdanning og kvalifisering som grunnlag for integrering
v/ Kristin Holm Jensen, statssekretær, Kunnskapsdepartementet

Last ned presentasjon her. (PPTX, 2 MB)

Hvorfor trenger Norge og distriktene innvandrere?
v/ Victor Norman, professor og tidligere rektor, Norges Handelhøyskole

Last ned presentasjon her.

En samordnet innsats for integrering i Sverige
v/ Torsten Fors og Anna-Maria Lundkvist Monroy, Länsstyrelsen i Norbotten

Last ned presentasjon her. (PPTX, 13 MB)

Rekruttering av arbeidskraft i kommunene
v/ Lisbeth Movik, Beiarn kommune, Jørn Jønsberg, Bodø kommune og Arve Nordlie, Nordlandssykehuset

Lisbeth Movik
Last ned presentasjon her.

Jørn Jønsberg
Last ned presentasjon her. (PPTX, 7 MB)

Arve Nordlie
Last ned presentasjon her. (PPTX, 8 MB)

Næringslivets behov for ny kompetanse
v/ Ole Henrik Hjartøy, regiondirektør NHO Nordland

Last ned presentasjon her. (PPTX, 10 MB)

Egen bedrift
v/ Irina Magan, gründer og Asif Mohammadi, fiskehandler

Last ned presentasjon her. (PDF, 186 kB)

Boliger som forutsetning for tilflytting og varig bosetting
v/ Adelheid Kristiansen, avdelingsdirektør Husbanken og Elbjørg Larsen, varaordfører Herøy kommune

Adelheid Kristiansen
Last ned presentasjon her. (PPTX, 7 MB)

Elbjørg Larsen
Last ned presentasjon her. (PPTX, 9 MB)

Rekruttering

Hvordan dekke behovet for kompetanse i landbruket?
v/ Eileen Ravdal, Nesna kommune

Last ned presentasjon her. (PPTX, 4 MB)

"Fra sesongarbeider til Flakstadfjæring"
v/ Hilde Rødås Johnsen, SALT Lofoten AS

Last ned presentasjon her. (PPTX, 14 MB)

Demokrati og deltakelse

Et friluftsliv for flerkulturelle
v/ Havva Cukurkaya

Last ned presentasjon her.

Nattergalen - Ei mentorordning for barn med minoritetsbakgrunn
v/ Marit Tveraabak

Last ned presentasjon her. (PPTX, 7 MB)

Kvalifisering og utdanning

Samarbeid om kvalifisering av innvandrere til jobb
v/ Nina Tande Hansen, Karrieresenter Salten og Beate Nygård Pedersen, Fauske kommune

Last ned presentasjon her. (PPT, 10 MB)

Korta vägen:
v/ Anna Toumas, LTU Business AB, Sverige

Last ned presentasjon her. (PPTX, 10 MB)

Fra serieflyktning til seriegründer - verdien av relasjoner
v/ Aiman Shaqura, initiativtaker, Give a job og Charge

Last ned presentasjon her.

Vikarsituasjonen i Nordland - Bruk av vikarbyråer over tid
v/ Kristine Nergaard og Elin Svarstad, Fafo

Last ned presentasjon her. (PPTX, 5 MB)

NAV's rolle i tilflyttingsarbeidet
v/ Cathrine Stavnes, fylkesdirektør NAV Nordland

Last ned presentasjon her. (PPTX, 4 MB)