Brosjyre om norskopplæring for innvandrere

Klikk for stort bildeNorskopplæring er viktig for at innvandrere skal lykkes. Thor-Wiggo Skille Tilflyttingsprosjektet i Nordland har fått utarbeidet en oversikt over norskopplæring for ulike grupper innvandrere. Oversikten publiseres i brosjyreform.

 

Gode norskkunnskaper og kjennskap til det norske samfunnet er viktige for at innvandrere skal kunne delta i yrkes- og samfunnslivet.

Tilflyttingsprosjektet i Nordland har fått utarbeidet en brosjyre over norskopplæring for ulike grupper innvandrere.

Oversikten viser hvem som har rett til norskopplæring, hvem som har plikt til å lære seg norsk, og den beskriver ulike nivåer og gir oversikt over et utvalg av verktøy og ressurser til bruk i opplæringen. Vi håper oversikten vil bli brukt og bli til nytte for alle som vil lære norsk og alle som veileder innvandrere og flyktninger i spørsmål om norskopplæring.
 

Les brosjyren om norskopplæring (PDF, 2 MB).