Fagdager for tospråklige innvandrerfamilier

Klikk for stort bilde KUN Senter for kunnskap og likestilling i Steigen skal gjennomføre fagdager i flere distriktskommuner om utfordringene tospråklige innvandrerfamilier møter i Norge.

KUN gjennomførte i fjor en fagdag i Steigen om barns tospråklige utvikling. Fagdagen skal nå videreføres i flere distriktskommuner, fordi det kom mange tilbakemeldinger om nytten. KUN sier at mange innvandrere er usikre på hvilke valg de skal ta, for eksempel om de skal snakke hvert sitt språk til barnet, eller ha ett språk ute og et hjemme. Erfaringer fra fagdagen i Steigen var at både foreldre og kommuneansatte satte pris på måten usikkerheten ble møtt på.

Mer på KUNs sider her.