Gratis norskkurs på nett

Klikk for stort bildeNTNU har laget et nettbasert norskkurs for polakker, spanjoler og engelsktalende. Det er gratis tilgjengelig.

Det nye tilbudet fra NTNU heter LearnNoW og er støttet av flere departementer. Målet er å gi et tilpasset språkopplæringstilbud til en gruppe innvandrere som ikke har hatt et slikt tilbud, skriver Kommunal- og moderniseringsdepartementet i sitt nyhetsbrev Regionalnytt.

Nettilbudet baserer seg på et tilbud som opprinnelig bare var tilgjengelige med engelsk støttespråk og laget for utenlandske studenter. Med ekstra finansiering fra staten ble dette tilbudet utvidet for også å kunne dekke behov hos særlig arbeidsinnvandrere. Det arbeides videre med å gjøre opplæringstilbudet mer arbeidsrettet. Det skal være relevant for arbeidstakere både i privat og i offentlig sektor. Tilbudet kan også hjelpe innvandrere med å forstå og snakke ulike dialekter.

Å kunne norsk gjør det enklere for innvandrere å få brukt sine ressurser. Arbeidsinnvandrere er den største gruppen av innvandrere som kommer til Norge.

Du kan se det nettbaserte kurset her.