Suggestopedi tas i bruk i Nordland

Klikk for stort bilde

Suggestopedi er en læringsmetode hvor en på kort tid kan lære de viktigste ordene i et nytt språk. Metoden tar alle sanser i bruk ved hjelp rollespill, musikk og lek. Metoden prøves nå ut for norskopplæring i ulike sammenhenger i Nordland.

Blant annet har Bodø voksenopplæring, Karrieresenneret i Lofoten og OPUS Meløy tatt metoden i bruk, og det er etablert en egen virksomhet i Moskenes som tilbyr slike kurs. Suggestopedi brukes også i norskopplæring i Lurøy. I vinter ble metoden dessuten prøvd ut på nyankomne syriske flyktninger på asylmottaket i Sulitjelma. Nordland har utdannet flere suggestopedilærere enn noe annet fylke.

Les mer om Suggestopedi i denne artikkelen i tidsskriftet Bedre skole.