Oppstart av Integreringsprosjektet

12. og 13. april ble det avholdt oppstartskonferanse for Integreringsprosjektet. Prosjektet er en del av Tilflyttingsprosjektet.

Konferansen ble avholdt i Bodø, med deltakere fra de 8 kommunene som deltar i prosjektet. Integreringsprosjektet skal bidra til integrering og inkludering gjennom deltakelse i frivillige aktiviteter, slik som i idrettslag og andre fritidsaktiviteter. Målgruppen er barn, unge og deres foreldre med flyktninge- eller innvandrerbakgrunn.

Kommunene presenterte seg og situasjonene i sine kommuner. Det ble holdt innlegg av Frivillighet Norge, Interinfo fra Tromsø, Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner, Nesna idrettslag, og i tillegg ble Vardmodellen presentert.

De kommunene som deltar er: Andøy, Herøy, Rødøy, Tjeldsund, Vågan, Vevelstad, Sortland, Bodø, Brønnøy og Meløy.

Prosjektkoordinator er Tone-Lise Fische, tlf. 75 65 04 89, tone-lise.fische@nfk.no

Linker:
Frivillighet Norge
Interinfo Tromsø
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
Vardmodellen