Rekruttering

Publisert av Lars Hasvoll Bakke. Sist endret 17.08.2016
(16.01.2015)

Dialogseminaret "Derfor blir vi her" på Mo ble en suksess våren 2014. 50 personer deltok, og blant spørsmålene var behovet for å rekruttere arbeidskraft, og hvordan få tilflytterne til å bli boende.

(16.01.2015)

Tross mer enn 3.000 helt arbeidsledige i Nordland våren 2013 sliter bedriftene med å finne arbeidssøkere med de rette kvalifikasjonene.

(16.02.2018)

Kommunene i Salten, Nordlandssykehuset og Nordland fylkeskommune deltok 10. og 11. februar på en stor migrasjonsmesse i Utrecht i Nederland.

 

(05.02.2015)

Det foreligger nå to rapporter fra Spaniaprosjektet. Spaniaprosjektet er et samarbeid mellom Helse Nord RHF, Nordland fylkeskommune, Nordlandssykehuset HF, NAV EURES og NAV Nordland.

Elisabeth Bomo
Rådgiver, NAV EURES
  •   75 42 64 04