Derfor blir vi her

Klikk for stort bildeDialogseminaret "Derfor blir vi her" på Mo ble en suksess våren 2014. 50 personer deltok, og blant spørsmålene var behovet for å rekruttere arbeidskraft, og hvordan få tilflytterne til å bli boende.

Prosjektleder for Tilflytningsprosjektet i Nordland fylkeskommune, Kirsten Hasvoll, gjorde rede for at Nordland trenger innvandring fra utlandet mer enn noe annet fylke. Offentlig og privat næringsliv trenger flere hender, lokalsamfunnene trenger flere innbyggere i yrkesaktiv alder, og skolene trenger flere elever og studenter.

Kirsten Hasvoll fortalte om bakgrunnen for fylkets tilflytningsprosjekt, hvorfor målet er å få 10.000 nye innbyggere til Nordland, og hva kan gjøres for å få dem til å bli.

Klikk for stort bildeStatistikken slår hull på mytene om at innvandrere flest er uten ressurser og kommer fra land i den tredje verden.