Fortsatt mangel på kvalifisert arbeidskraft

Klikk for stort bilde Tross mer enn 3.000 helt arbeidsledige i Nordland våren 2013 sliter bedriftene med å finne arbeidssøkere med de rette kvalifikasjonene.

Det er spesielt innenfor helse-sektoren og ingeniøryrkene at mangelen er størst.
- Våren 2013 har vi mer enn 3.000 helt arbeidsledige i Nordland, men til tross for dette finner ikke bedriftene den arbeidskraften de har behov for. Dette er fordi mange ledige ikke har den utdanningen eller kompetansen som næringslivet ser etter, sier fylkesdirektør i NAV Nordland Kjell Hugvik.

Kompetansemangel i Nordland
Behovet for kvalifisert arbeidskraft er konstant innen mange yrker, og det er en utfordring både å rekruttere og beholde arbeidskraft med relevant utdanning. Dette er spesielt merkbart i gruppen unge voksne, som stadig oftere flytter ut av landsdelen.

I Bedriftsundersøkelsen for 2013 melder 16 prosent av 510 spurte bedrifter i Nordland om rekrutteringsproblemer.

- Arbeidsgivere som ikke får søkere med ønskede kvalifikasjoner kompenserer til en viss grad for dette ved å ansette lavere kvalifisert arbeidskraft, sier Hugvik.

2.425 medarbeidere
Undersøkelsen viser at bedriftene i Nordland har en mangel på minst 2.425 medarbeidere pr. mars i 2013. Størst mangel på arbeidskraft er det innen næringene helse- og sosialtjenester, bygg og anlegg, varehandel/motorvognreparasjoner, eiendomsdrift/ forretningsmessig tjenesteyting, undervisning og overnatting/servering.

- Det er rekrutteringsproblemer i 45 av om lag 240 yrker det lyses ut stillinger i. Vi ser at det er mangel på kvalifisert arbeidskraft i en stor andel yrker med høgskole-/universitetsutdanning, praktiske håndverksyrker med fagutdanning og yrker i industrien som krever fagbrev. Det er helt klart en fordel å tenke på utdanning hvis man er arbeidssøker i dag, sier Hugvik.

- NAV tror at etterspørselen etter arbeidskraft innenfor helsesektoren vil være økende i årene som kommer. Dette har bl.a. sammenheng med alderssammensetningen i befolkningen vår, sier fylkesdirektør i NAV Nordland Kjell Hugvik.