Rapporter fra Spaniaprosjektet

Klikk for stort bildeDeltakere Madrid 2014: Sissel Juliussen, Elise Sønderland, Kirsten Hasvoll, Liss Eberg, Inger Simonsen, Bjørn Holdø, Khalid al-Shibli, Elisabeth Bomo, Knut Langeland og Astrid Jacobsen.Det foreligger nå to rapporter fra Spaniaprosjektet. Spaniaprosjektet er et samarbeid mellom Helse Nord RHF, Nordland fylkeskommune, Nordlandssykehuset HF, NAV EURES og NAV Nordland.

Prosjektet inngår som delprosjekt i Nordland fylkeskommunes Tilflyttingsprosjekt. Spaniaprosjektet ble formelt startet opp da prosjektleder ble ansatt i 50 % stilling 1. mars 2014.
Prosjektet skal utvikle en helhetlig og overførbar metodikk for rekruttering fra utlandet. Prosjektet legger vekt på tett oppfølging av de som rekrutteres for å sikre at de blir så lenge som mulig. Metodikken bygger på den strategiske rekrutteringsmodellen i Helse Nords strategiske kompetanseplan som fremmer tiltak for å rekruttere og stabilisere kompetanse. Prosjektet skal omfavne Helse Nords kjerneverdier kvalitet, trygghet og respekt. Etisk rekruttering er en selvfølge for prosjektet.

Delrapport fra Spaniaprosjektet (PDF, 745 kB)

Rapport fra rekrutteringsarrangementet 2014 (PDF, 972 kB)