Skryt til Herøy kommune

Kommunal- og regionaldepartementet fremhever Herøy kommune sin innsats for inkludering av tilflyttere.
Kommunal- og regionaldepartementet skryter av Herøy i fersk artikkel. Stig Neraas, prosjektleder i Herøy kommune, mener den tette oppfølgingen av noen tilflyttere har gitt gode resultater.
Les artikkelen her: www.regjeringen.no