Statistikk og rapporter

Gjennom Tilflyttingsprosjektet spres kunnskap og forskning. God integrering og arbeid til alle må bygge på fakta. Tilflyttingsprosjektet produserer mye aktuell statistikk for Nordland, bestiller ytterligere dokumentasjon og bruker aktivt de forskningsresultatene som foreligger. Relevant materiale finner du samlet på lenkene under.

Statistikk for pilotkommuner - 2017 (PDF, 836 kB)

 

Statistikk for pilotkommuner - 2016 (PDF, 742 kB)

 

Fremtidens Arbeidsmarked i Nord - 5 ubalanser (PDF, 2 MB)