Karriereveiledning av minoritetsspråklige i Nordland

Klikk for stort bilde

Karrieresentrene i Nordland har utarbeidet og tatt i bruk en guide for å veilede innvandrere.

Guiden er spesielt utarbeidet for sentrene i Nordland, men kan brukes av alle som gir veiledning og opplæring til denne gruppen, minoritetsspråklige innvandrere. For mange innvandrere er det en jungel av regler og kvalifikasjoner knyttet til utdanning, sertifisering og godkjenning. Mange må forholde seg til ulike instanser, og innvandrere utgjør en stadig større del av dem som mottar veiledning i karrieresentrene.

Det er bakgrunnen for utarbeidelsen av guiden, som skal gjøre det lettere både å veilede og å motta veiledning. Guiden er ett av tiltakene i "Tilflytningsprosjektet" i Nordland fylkeskommune. Den er bygd opp med direkte lenker til nyttige, eksterne kilder for å øke nytteverdien.