Mentorprosjekt for internasjonale studenter ved Nord universitet

Klikk for stort bildeKarrieresenteret ved Nord universitet etablerte i mai 2016 et mentorprosjekt for å hjelpe internasjonale studenter med å knytte bånd til det lokale arbeidslivet. I oktober får de første studentene sine mentorer.

Internasjonale studenter har svakere nettverk og tilknytning til lokal arbeidsliv enn norske studenter, samt mindre forståelse for norsk arbeids- og arbeidssøkerkultur. Mange har også mindre kjennskap til norsk arbeids- og arbeidssøkerkultur.

Mentorordningen skal bidra til å skape en kobling mellom studentene og arbeidslivet, som tydelig viser studentene de mulighetene regionen byr på etter endt utdanning. Arbeidsgivere i regionen skal på sin side få bedre innblikk i studentenes forventninger til arbeidslivet. Ordningen skal slik bidra til at kompetansen som produseres ved universitetet blir værende i regionen. Mentorordningen gjelder for internasjonale studenter på bachelor i sykepleie og master i sosialt arbeid.


Mentorene er erfarne fagfolk tilknyttet arbeidsplasser som kan være aktuelle for studentene etter endt utdanning. De første studentene får sine mentorer i oktober og mentorforholdet vil ha en varighet på seks måneder. I løpet av tre mentormøter skal studenten blant annet få trening i å sette ord på sin kompetanse, diskutere arbeidskultur og besøke mentorens arbeidsplass. Ved prosjektslutt holder Karrieresenteret ved universitetet et karrierekurs for studentene, som fokuserer på gjøre dem bedre til å skrive søknad og CV.
 

Mentorprosjektet er støttet av Tilflyttingsprosjektet i Nordland fylkeskommune og vil bli nærmere presentert ved Tilflyttingskonferansen i oktober.